Ring 020-450 800 för mer information och beställning

Information till kontaktpersoner hos leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners om Sweas behandling av personuppgifter

Information till kontaktpersoner hos leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners om Sweas behandling av personuppgifter

 

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Swea Energi AB, org. nr 556370–3205, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. nr 020–450 800, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet).

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?

Ändamål med behandlingen och vår rätt att behandla personuppgifterna

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med våra samarbetspartners och kunder (bl.a. för att kunna kommunicera med våra leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners och för att kunna hantera avtalsrelationer med våra kunder). Vi anser att detta är ett berättigat intresse för behandlingen. Vi anser också att planering och utveckling av vår verksamhet, goodwill, säkerhetsändamål, administration av försäkringsärenden, systemadministration, uppfyllelse av relevanta certifieringar och dylikt samt rättsliga anspråk är berättigade intressen, och kan behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.

Vi kan behandla chaufförers positioneringsuppgifter för logistiska ändamål, fördelning av resurser, säkerhet (för chauffören, övriga personer, godset och materialet), klagomålshantering, kundservice och i syfte att föra den elektroniska färdskrivaren. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen som chaufför inte väger tyngre.

I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring.

I den mån vi behandlar känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. bränslespill eller skadeåverkan.

Vem kan vi inhämta dina uppgifter från?
Vi kan inhämta uppgifter om dig från den samarbetspartner som du är verksam hos och som vi har en avtalsrelation med. Vi kan också inhämta uppgifter om dig från fordonsregistret eller allmänheten (t.ex. vid rekommendationer inför nya avtalsrelationer).

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra kunder, leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag, med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Behandling av dina personuppgifter kan ske av företag i USA, Australien och Kanada. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler, vilket har godtagits som en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med den samarbetspartner som du är verksam hos och i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår hemsida. Läs mer om cookies

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng