Ring 020-450 800 för mer information och beställning

Information till kontaktpersoner hos kunder (privatpersoner) om Sweas behandling av personuppgifter

Information till kontaktpersoner hos kunder (privatpersoner) om Sweas behandling av personuppgifter

 

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Swea Energi AB, org. nr 556370–3205, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. nr 020–450 800, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt lag.

Om du har köpt produkter eller tjänster från Swea Energi via ett ombud eller en agent är Swea Energi gemensamt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter tillsammans med det ombudet eller den agenten. Kontakta gärna oss för information om vilka ombud och agenter vi anlitar. Swea Energi ansvarar för att tillhandahålla dig relevant information om behandlingen av personuppgifter och tillgodose dina rättigheter enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet).

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss, dataskydd@sweaenergi.se.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamål med behandlingen och vår rätt att behandla personuppgifterna

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig som kund (t.ex. genom att genomföra beställningar, bevilja kredit, leverera produkter, möjliggöra användning av ditt tankkort, följa upp historik om avtalsrelationen m.m.).

I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring men också för att följa kreditgivningskrav och andra krav från myndighet.

I andra fall bedömer vi att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är planering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av våra egna produkter och tjänster, goodwill, administration av försäkringsärenden, säkerhetsändamål, och i samband med rättsliga anspråk.

I den mån vi behandlar känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan.

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vem kan vi inhämta dina uppgifter från?
Vi kan inhämta uppgifter om din inkomst och skuldhistorik från Bisnode Sverige AB, eller motsvarande kreditupplysningsföretag, för att kunna bedöma om förutsättningar finns för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Vi kan också inhämta offentliga namn- och adressuppgifter som rör dig från Bisnode Sverige AB, eller motsvarande upplysningsföretag, för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag, med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Behandling av dina personuppgifter kan ske av företag i USA, Australien och Kanada. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler, vilket har godtagits som en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter av EU-kommissionen.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med dig och som längst i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår hemsida. Läs mer om cookies

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng